POSTER

"JESU KRISTI ÅPENBARING"

Vi har den glede å kunne presentere posteren "Jesu Kristi Åpenbaring" som nå er oversatt til Norsk. Posteren viser Kristi Hode i senter med de syv budbærere til de syv Menighetstider nederst. Hele teksten fra Johannes Åpenbaring 1ste Kapittel er håndskrevet i skjønnskrift av Søster Grete Borgen. 

Denne posteren har vist seg å være et effektivt verktøy til å vitne for andre. Evangelister og reisende forkynnere sier at posteren er til hjelp med å introdusere Budskapet, da den refererer til de syv menn som Gud brukte gjennom Hedningenes Syv Tidsaldre. 

Posteren er tilvirket i samarbeid mellom Broder Svein Erik Slotte Pedersen og Broder Raymond Hansen. Posterens størrelse er: 42X62 cm, og den er gratis. 

________________________________________________

Minneord Fra Jerusalem År 33!

Jesus Kristus, fra Nasaret, døde fredag på Golgata, stedet kalt for hodeskalle-stedet kalt for Golgata. Han ble forrådt av apostelen Judas, Jesus ble korsfestet av Romerne, på befaling av deres styrer Pontius Pilatus. Årsaken til døden var korsfestelse, ekstrem utmattelse, alvorlig tortur og tap av blod.

Jesus Kristus var en etterkommer fra Abraham, og var et lem av Davids hus. Han var sønn av avdøde Josef, en tømmermann fra Nasaret, og Maria, Hans trofaste og hengivne Mor. Jesus ble født i en stall i byen Betlehem, i Judea. Han overlevde ved Sin mor Maria, Hans trofaste apostler, utallige disipler og mange andre etterfølgere.

Jesus var selvlært og arbeidet mesteparten av sitt voksne liv som en Lærer. Fra tid til annen virket Han også som en Medisinsk Doktor, og det er rapportert at Han helbredet mange pasienter. Opp til tiden for Hans død så lærte Jesus og delte de Gode Nyheter, helbredet de syke, trøstet de ensomme, matet de hungrige, og hjalp de fattige.

Jesus var mest kjent for å fortelle liknelser om Sin Faders Kongerike og Han utførte mirakler, slike som å mate 5000 mennesker med bare fem brød og to fisker, og helbredet en mann som var født blind. Dagen før Hans død holdt Han et siste Aftenmåltid og feiret Påskefesten, som forutsa Hans død.

Hans legeme ble øyeblikkelig lagt i en steingrav som var skjenket av Josef fra Arimatea, en lojal venn av familien. På ordre fra Pontius Pilatus, ble en stor rund stein rullet fram foran graven, og Romerske soldater ble satt på vakt.

 

 

GUDS ORD

 

"Jesus Kristus er den samme igår, i dag, ja til evig tid"

 

HEBR. 13:8