UNGE MENNS MØTE I SÆBY - DANMARK - 2002

Fra 28 til 30 September, 2002, ble det holdt et stevne for menn i Sæby, Danmark. Circa 75 unge menn og forkynnere var samlet for en weekend med møter og fellesskap. Broder Lonnie Jenkins, Broder Barry Coffey, og Broder T. A forkynte i sju møter, som var unikt sentrert rundt temaet av å finne og strebe etter Gud's vilje for det individuelle liv.

Det var slående å observere hvordan Herren manifesterte Seg Selv iblant disse menn. Intensiteten av møtene, tilbedelsen, og vitnesbyrdene bar vitne om Jesu Kristi dynamiske Nærvær!

Der ser ut til at når en fokusert gruppe samles med en solid, balansert forkynnertjeneste, så griper den Hellige Ånd anledningen til å tale på en meget dirrekte og inngående måte. Det er forunderlig å se den langsiktige virkning møtene hadde på livet til disse unge menn.

Mange av dem vendte tilbake til sine hjem og menigheter og begynte å påvirke folket på samme måte som de ble påvirket i Herrens Nærvær. Bibelen taler om hvordan gudfryktige menn skulle høre sannheten og gi den videre til andre troende.

"Og alt det som du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overgi til trofaste mennesker, slike som også er istand til å undervise andre." (2 Timoteus 2:2)

Dette er visselig tilfelle med disse inspirerte menn som dro tilbake til deres forsamlinger og begynte å påvirke andre på en positiv måte. Vær så snill å ta tid til å lese vitnesbyrdene fra disse menn.

 

Les vitnesbyrdene  here!

Se Bildene here!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 "Og dette er hvorfor disse stevner blir holdt, og det er grunnen til at vi alle samles sammen, fordi vi har felles ting å snakke om. For vår grunntone er Jesus Kristus, Gud's Sønn..."

"SKJULT LIV"

CHICAGO. IL  55-1006A